Název:
Kreatininová clearance
Název dle žádanky:
Clearance kreat.
Zkratka:
Další názvy:
Metoda:
Jednotka:
Materiál:
výpočet
Dodací lhůta:
Dodací lhůta - statim:
Stabilita 2-8 °C:
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:

Referenční meze

Věk

Norma