Název:
Anti-proteináza 3
Název dle žádanky:
ANCA Proteináza 3
Zkratka:
PR3
Další názvy:
ANCA Proteináza 3
Metoda:
imunofluorescence
Jednotka:
Materiál:
sérum
Dodací lhůta:
2 týdny
Dodací lhůta - statim:
Stabilita 2-8 °C:
2 týdny
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:
1 den

Referenční meze

Věk

Norma