Název:
Amyláza celková
Název dle žádanky:
Amyláza celková
Zkratka:
AMS
Další názvy:
Metoda:
spektrofotometrie
Jednotka:
µkat/l
Materiál:
sérum
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
4 h
Stabilita 2-8 °C:
8 týdnů
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:
7 dní

Referenční meze

Věk

0 6T
6T 1
1 15
15 60
60 150

Norma

0,30 1,48
0,30 2,18
0,30 2,18
0,47 1,67
0,40 2,10